Cute Green Pencil logo.PNGline.pngЗаснемане.pngЗаснемане1.png

Графичният редактор Paint

top.GIF


Съдържание:

 • Икона на програмата
 • Прозорец на програмата
 • Лента на заглавието
 • Лента с менюта
 • Лента с инструменти


 • Икона на програмата:
  logo.PNG
  Прозорец на програмата:
  prozorec.JPG
  Лента на заглавието
  zaglavie.JPG


  Бутонът за: запаметяване изглежда така: save.JPGотмяна на редакция изглежда така: undo.JPGпреглед на варианта за принтиране изглежда така: print preview.JPGвръщане на редакция изглежда така: redo.JPGпринтиране изглежда така: print.JPG  Лента с менюта:

  menus line.JPG


  file line.JPG

  look.JPG
  Лента с инструменти
  tools line.JPG


  Копиране и поставяне на част от една и съща картина (Бутонът ИЗБОР винаги стои включен!)
  Стъпка 1.
  step 1.JPG
  Стъпка 2.
  step 2.JPG
  Резултат
  result.JPG
  Инструменти:

  Бутонът на инструмента за: рисуване с молив изглежда така: pencil.JPGзапълване с цвят изглежда така: fill.JPGвмъкване на текстовото поле и писане изглежда така: text.JPGизтриване изглежда така: rubber.JPGвземане на цвят от картина изглежда така: take a colour.JPGгледане на част от картина по-увеличено изглежда така: zoom.JPG. Можете да си изберете от видовете четки от този бутон: choose a tool.JPG. Можете да си изберете фигура за чертане от тази кутия: figures.JPG.Можете да си изберете размер за работа с инструментите от този бутон: size.JPG.Цвят за работа се избира от тази кутия: colours board.JPG. Цвят 1 - ляв бутон от мишката; Цвят 2 - десен бутон от мишката. Можете да си направите собствен цвят от този бутон: make your own colour - button.JPG.Прозорецът изглежда така: make your own colour - window.JPG